Vandets hårdhed

Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter..

Vandets hårdhed bestemmes altså af calcium- og magnesiumindholdet. Et stort indhold giver hårdt vand – et lille indhold giver blødt vand.

Vandet i Vonsild har en hårdhedsgrad på ca 9° dH .

Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, således kræver hårdt vand mere sæbe end blødt vand.

vandetshaardhed