Vedtægter

Vedtægter regulerer udadtil forholdet mellem vandforsyningen og andre juridiske personer, dvs. selskabets formål og medlemmernes hæftelse, rettigheder og pligter mv., og indadtil forholdet mellem medlemmerne vedr. det økonomiske ansvar, regnskabs- og budgetforhold, bestyrelseskompetence, generalforsamling, vedtægtsændringer og selskabets opløsning.

Vedtægterne skal alene indeholde bestemmelser om selve selskabet, medens alle bestemmelser vedrørende levering af vand findes i regulativet. Hvis der er uoverensstemmelse mellem regulativets- og vedtægternes bestemmelser er det regulativet, der gælder, idet det er udarbejdet med hjemmel i vandforsyningsloven og dermed har gyldighed svarende til dansk lovgivning.

Vedtægter 2014