Regnskab

Jf §11 i vedtægterne løber selskabets regnskabsår fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

De seneste årsrapporter kan findes herunder.

En forklaring til over- og underdækning kan findes her.