Generalforsamling

Generalforsamlingen er vandværkets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Marts måned.