Kontakt

Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og
installationer kontakt:
Formanden på tlf. 21 74 63 71 eller

Vandværkspasseren på tlf. 40159355 / 23 44 93 84

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning
og flytning kontakt:

Vandværkets kasserer på tlf. 75 56 60 86