Mere om vand

Cirka 8% af verdens energiforbrug går til oppumpning, behandling og distribution af vand til mennesker rundt omkring på kloden. Samtidig er vandressourcerne flere og flere steder i verden presset, mens energiforbruget stadig stiger. Selvom Danmark de fleste steder er velforsynede med grundvand, er der stadig brug for øget focus på at reducere vandforbruget.

Her på siden kan du finde brugbart informationsmateriale om vand.

 

GEUS – Viden om grundvand:

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – som er GEUS’
uforkortede navn – leverer den måske mest detaljerede hjemmeside om grundvandsressourcen, truslerne mod den og hvordan vi beskytter den. GEUS er ansvarlig for overvågning af grundvandet i Danmark og har derfor en enorm viden at trække på.

Find hjemmesiden her: www.geus.dk/viden_om

Godt Havemiljø:

 godt havemiljø

Miljøstyrelsen har kørt en kampagne for sprøjtefri haver. I den forbindelse skal hjemmesiden www.godthavemiljø.dk fremhæves. På denne hjemmeside kan man som havejer se hvordan grunden kan holdes pæn og fri for ukrudt uden brug af sprøjtemidler. Kan man ikke undgå, at bruge sprøjtemidler, har hjemmesiden en guide til de mest skånsomme. Der kan ligeledes udskrives lister med vurderinger af alle godkendte sprøjtemidler til husholdninger, rangeret efter hvor meget de belaster miljøet.

 Vandetsvej

Denne hjemmeside er målrettet undervisningen i 7. – 10. klassetrin. Siden er opbygget omkring temaerne i vandets kredsløb: grundvand, vandværk, vandforbrug, kloak, renseanlæg og miljø.Til hvert tema er der en lille film, som bliver suppleret med noget grundviden og nørdviden om temaet. Derudover er der forskellige opgaver til temaerne.

Link til Vandetsvej