Information

Grundvand i Danmark

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op fra undergrunden.

Drik frisk vand

Det er en god ide, at have en kande med vand stående i køleskabet – så har man altid frisk og kold vand. Derved undgår man også vandspild, da vandet ikke skal løbe fra hanen indtil det er blevet kold.

Undgå metalafgivelser fra armaturer

Armaturer i husstanden kan afgive metaller – herunder nikkel – til drikkevandet. Undgå derfor at drikke det første vand der kommer ud af hanen, efter vandet har stået stille natten over. Når vandet har løbet lidt er det igen frisk og drikkeklar.

Det er derfor også vigtigt at de vandhaner man har i husstanden er VA-godkendt. Denne godkendelse udløb dog den 1. april 2013 hvorefter en ny mærkning trådte i kraft. Godkendte vandhaner er nu mærket med en dråbe og teksten – “godkendt til drikkevand”.

Vil du læse mere om det, og undersøge om dine vandhaner er godkendt, kan du trykke her.

Forbrugeransvar

Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugerens grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål.

Vandledninger på privat grund er vandværket heller ikke ansvarlig for, med mindre der foreligger en tinglysning af en forsynings/hovedledning.